ความแตกต่างระหว่าง Flood และ Cyclorama ตอนที่ 1

ความแตกต่างระหว่าง Flood และ Cyclorama ตอนที่ 1   สวัสดีเพื่อนๆ ชาว Sound & Stage เรามีนัดกันทุกๆเดือนที่เราจะมาพบกันใน Sound & Stage ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับระบบแสงเพื่อความบันเทิง ความรู้และเนื้อหาในงานระบบแสงเพื่อความบันเทิงนั้นยังไม่ค่อยที่จะมีมากนักในบ้านเรา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาหรือตำราที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีมาอ่านกันก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงทีเดียว เท่านั้นยังไม่พอความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของบางคนยังมีไม่มากพอ ทำให้เรานั้นขาดโอกาส บางคนจึงไม่มีความพยายามที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพราะมันมีอุปสรรค์มากมายเกิดขึ้น   รูปที่ 1 ระบบแสงเวที เมื่อผมเริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบแสงใหม่ๆ ผมก็เริ่มที่จะแสวงหาความรู้โดยการสรรหาหนังสือ บทความ และถามผู้ที่มีความรู้ท่านอื่นๆเพื่อเอามาเป็นแนวทาง ผมจึงเข้าใจปัญหาและอุปสรรค์ของผู้ที่ทำงานในด้านนี้ว่าเป็นอย่างไร จึงได้คิดที่จะพยายามแบ่งปันความรู้ทางด้านระบบแสงเท่าที่ตนเองมีอยู่ให้กับผู้อื่นโดยที่เอาจากประสบการณ์ของตัวเอง เอามาจากความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือต่างประเทศและจากการอบรมสัมมนาที่ได้มีโอกาสไปเข้าร่วม รุปที่ 2 การสัมนาทางเทคนิค ความตั้งใจนั้นก็ผ่านมาเป็นปีที่ 7 แล้วครับ ผมได้เขียนบทความทางด้านระบบแสงมาทุกฉบับในหนังสือ Sound & Stage ซึ่งมีความรู้และมีเนื้อหาที่ตัวเองได้เขียนไว้ไม่น้อยทีเดียว มีหลายท่านที่นำเอาความรู้ที่ผมได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Sound & Stage ไปรวมเล่มพิมพ์ออกจำหน่ายก็มี ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็น่าจะอ้างอิงกันบ้างเพื่อความถูกต้องและให้เกียรติกัน ในวันนี้ผมจะนำท่านมาสู่เรื่องของโคมไฟประเภทหนึ่งที่นำมาใช้งานกันในโรงละครและการแสดงบนเวที แต่ก็มีบางท่านที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร มันมีความสำคัญและนำเอามาใช้งานได้อย่างไร และมันมีความแตกต่างกับโคมที่มีลักษณะคล้ายกันอย่างไร […]