การเตรียมการใช้ MIXER ในการแสดงสด 

ฟังการบรรยาย พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมการใช้ MIXER ในการแสดงสดโดยผู้คร่ำหวอดในวงการ PA คุณชวลิต มหาวิริยะกุล(พี่แอ๊ด TEN YEARS AFTER AUDIO)

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 60  M-HALL อาคารมหาจักร ที่ผ่านมา ได้มีการบรรยาย พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อการเตรียมการใช้ MIXER ในการแสดงสดโดยผู้คร่ำหวอดในวงการ PA คุณชวลิต มหาวิริยะกุล หรือ พี่แอ๊ด TEN YEARS AFTER AUDIO ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคนเบื้องหลังได้ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม โดยตั้งแต่วันเริ่มให้ลงทะเบียน ก็มีคนลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก แต่ทางเราต้องขออนุญาติคัดผู้ที่ลงได้ไวที่สุด 50 ท่านแรก โดยบรรยากาศภายในงานอบอุ่น เป็นกันเอง มีการพูดคุย การใช้เทคนิคต่างๆเพื่อเป็นวิทยาธารในแก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ใช้ประกอบอาชีพได้ทราบถึงความรู้และนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ทางคุณชวลิต มหาวิริยะกุล หรือพี่แอ๊ดของเรา ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรบใดๆทั้งสิ้น ถือได้ว่าผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมทุกท่าน ได้เต็มอิ่มกับเทคนิคและความรู้ใหม่ๆกันไปเลยทีเดียว

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *