งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Dynacord MXE-5 Matrix Mix Engine, Asia Pacific

Dynacord ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัว Revealing Dynacord MXE-5 Matrix Mix Engine. จัดโดยสำนักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บรรยายภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 30 มิ.ย. นี้ เวลา 13.00 น. (เวลาไทย)

Introducing the Dynacord MXE5 matrix mix engine
 
We are delighted to introduce a new era of performance audio matrices with the MXE5 – the first member of the MXE matrix mix engine series.
 
With full 96 KHz processing power, superior SNR and THD specifications, and the industry’s lowest latency, every detail of the MXE5 is designed to deliver the highest audio quality for both BGM and live performance.

• System-wide control and supervision for a wide range of applications
• Advanced feature set provides professional audio mixing and routing capabilities
• Complete integration with SONICUE sound system software
         
Join us for Asia Pacific Revealing MXE 5 on Tuesday, June 30th!
 You’re invited to join us on Tuesday, June 30 at 2pm (GMT +8) to introduce to you our Dynacord MXE5.   Register here!

Post Author: sathitk