บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด จัดอบรมผลิตภัณฑ์ของ WolfVision…

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 WolfVision Pte., Ltd. โดย Mr. Adrian Yaw : General Manager ได้ให้เกียรติมาบรรยายและสาธิตผลิตภัณฑ์ของ WolfVision ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำด้านระบบภาพ โดยได้นำผลิตภัณฑ์ vSolution Cynap และ Cynap Core มาแนะนำแก่ผู้ร่วมงาน โดยตัวสินค้าได้เน้นให้ผู้บรรยายและผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายดายยิ่งขึ้น สามารถรับ-ส่งภาพและเสียง หรือแสดงความคิดเห็นผ่านจอ Interactive Display, Labtop, Smartphone เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยผลิตภัณฑ์ที่ทาง WolfVision ได้นำมาแนะนำให้นั้น สามารถตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อบรม (Training Centre), สถาบันการศึกษา, บริษัทหรือสถาบันการเงินต่างๆ เพราะตัวผลิตภัณฑ์ได้สนับสนุนเทคโนโลยี Bring Your Own Device (BYOD) ที่หลายๆ คนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันอุปกรณ์ไร้สายได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับ Life Style ของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ทุกคนประหยัดเวลา สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระ… ใครจะรู้ว่าไอเดียดีๆ ก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว… โดยงานนี้ได้จัดขึ้น ณ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รวมไปถึงขอขอบคุณ บริษัท พานาโซนิค ซิว.เซลส์ จำกัด (Datapro Computer System) ที่ให้ความอนุเคราะห์จอ Panasonic Interactive Display มาใช้ร่วมจัดงานอบรมผลิต ภัณฑ์ WolfVision ในครั้งนี้…

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการให้เข้าไปสาธิตการใช้งาน ติดต่อได้ที่ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด โทร. 02-715-0888

อีเมลล์ : contact@vichai1983.co.th

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *