หัวข้อการ Training ที่ Y-DACC ประจำปี 2561

หัวข้อการ Training ที่ Y-DACC ประจำปี 2561 มีทั้งหมด 9 หัวข้อ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของระบบเสียง เวลาเริ่ม 13:30 – 17:00 น. โดยประมาณ ของทุกวันที่ประกาศ สถานที่ : Y-DACC ชั้น 3 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1… (ไม่เสียค่าใช้จ่าย..!! ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า..!!)
25 เมษายน 2561 : Basic PA and Sound reinforcement
2 พฤษภาคม 2561 : CL, QL Series Digital Mixer Hands on
9 พฤษภาคม 2561 : TF Series for Live Sound
16 พฤษภาคม 2561 : Audinate Dante for Sound Network
23 พฤษภาคม 2561 : CISSCA speaker design software
30 พฤษภาคม 2561 : CIS Seminar with MRX7-D processor
ติดตามกำหนดการที่จะอัพเดตให้ท่านทราบล่วงหน้าเสมอทาง Facebook Fanpage : Yamaha Pro Audio Thailand แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *