เพชรสยามฯ จัดงานเวิร์กชอป : ทำไมค์ติดกล้อง

Mr.Faz Salleh ผู้เชี่ยวชาญจาก Sennheiser
Workshop “ทำไมค์ (ติดกล้อง)
Workshop “ทำไมค์ (ติดกล้อง)

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท เพชรสยาม ซาวด์ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณประสิทธิ์ เบญจวาณิชย์ จัดงาน Workshop “ทำไมค์ (ติดกล้อง)” โดยมี Mr.Faz Salleh ผู้เชี่ยวชาญจาก Sennheiser มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม ณ ชั้น 7 อาคาร Aways One Plaza ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับระบบภาพจากสถานีโทรทัศน์และสตูดิโอต่างๆ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานไมโครโฟนไวร์เลส สำหรับกล้องถ่ายวิดีโอในหลายๆ เรื่อง เช่น ใช้งานผิดๆ ถูกๆ ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *