โททัล อิควิปเม้นท์ ส่งมอบพร้อมจูนระบบ MT Live Evolution

บริษัท โททัล อิควิปเม้นท์ จำกัด (TTE) เจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้ TTE+ ส่งมอบพร้อมจูนระบบ MT Live Evolution CO.,LTD. ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดย คุณเอ็ม (คุณสุรศักดิ์ ปากาถา) และ คุณต้น (คุณกรเอก ตันศิริ) เริ่มต้นจากงาน Event เล็กๆ รองรับ 80-200 คน มาปีนี้ 2560 ทีมเราได้รับงานระบบ เวที เสียง แสง อีสานมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 6 ซึ่งครั้งนี้ต้องรองรับผู้ร่วมงาน 10,000 คน ทีมเราจึงตัดสินใจวิวัฒนาการปรับปรุงระบบเสียง และเรามั่นใจเลือก TTE+EVOLUTION SERIES EVO-1225 26SMKII. AC26N เหตุผลที่เลือก TTE เพราะเรามั่นใจเรื่องเซอร์วิส บริการหลังการขาย (เราคิดว่าอันดับ 1 ของประเทศนะครับ) อนาคตเราจะใช้ EVO SERIES ทั้งซับและมอนิเตอร์ครับ…

ติดต่อเช่าระบบแสง-เสียง ติดต่อ MT Live Evolution CO.,LTD. 401/1 ถ.ศรีสวัสดีดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ให้บริการ Sound & Lighting Rental, Sales & Design Tel. 06-3653-6478 (คุณเอ็ม) และ 09-1059-4999 (คุณต้น)…

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *