“ Mahajak Spark U”

นักศึกษาทั้งหลายเตรียมตัวให้ดี.. พร้อมจุดประกายความมันส์ กับงาน “ Mahajak Spark U” พร้อมกูรูที่จะมาสาธิตเทคนิคสู่เส้นทางสายดนตรี! มหาจักรฯ จัดงาน “ Mahajak Spark U” สอนเทคนิคสู่เส้นทางสายดนตรีกับ Special Guests ที่จะมาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆถึงที่ และร่วม Workshop กับ Producer คนดังที่ M-Hall อาคารมหาจักร พร้อมชม Mini Concert วง Slot Machine ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นี้ โดยมหาลัยที่พร้อมเยือนมีดังนี้.. – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – มหาวิทยาลัยข่อนแก่น – มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา – มหาวิทยาลัยพายัพ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยศิลปากร – มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา – มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม […]