“60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานนิทรรศการ  มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า

60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เชิญชวนชมงานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  ระหว่างวันที่15-18 มีนาคม 2562 เนื่องในโอกาส ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบรอบ 60 ปี โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตนิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัยสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ

ศ.ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน อธิการบดี (คนกลาง) พร้อมด้วย รศ.ดร. เสาวนิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ซ้ายมือ) และ รศ.ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ขาวมือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแถลงข่าวงานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  งานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ที่จัดแสดงครบวงจรทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆชั้นนำจาก มจพ. บนพื้นที่ต่อเนื่องและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เป็นการผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จากภายในประเทศและต่างประเทศ พบกับ 3 ผลงานไฮไลท์ (Highlight) เด่น เด็ด ห้ามพลาด อาทิ ดาวเทียม KNACKSAT หุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิด  DYNA-T และยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV) ยังมีหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  ผลงานที่จัดแสดงตามบูธโดยได้จัดแบ่งเป็นโซน A,B,C อีก 6 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม Robotic and Automation กลุ่ม Medical Technology กลุ่ม Sustainable Society  กลุ่ม Digital IT กลุ่ม Next Generation Vehicle และหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ – ด้านอุตสาหกรรม  ส่วนของการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และกิจกรรม Open House  ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการบรรยายพิเศษครั้งนี้

Post Author: sathitk