LD Systems Pro-Audio Center จัดงานสัมมนา หัวข้อ เรียนรู้ -อดีต เข้าใจ-ปัจจุบัน เตรียมพร้อม-อนาคต

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและบริการหลังการขายในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงแบรนด์ LD SYSTEMS จัดงานสัมมนาหัวข้อ เรียนรู้ -อดีต เข้าใจ-ปัจจุบัน เตรียมพร้อม-อนาคต ไปกับ พี่แอ๊ด (คุณชวลิต มหาวิริยะกุล Ten Years After Audio) วิทยากรรับเชิญที่ได้มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในงานเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ได้พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของวงการธุรกิจเครื่องเสียง ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หรือนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และการทำงานในปัจจุบันตามรูป แบบของตัวเอง และได้พูดคุยเรื่องการใช้ชีวิต การวางแผนการทำงาน นับเป็นโอกาสดีที่ผู้ร่วมงานครั้งนี้ได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีที่ถูกต้องในอาชีพการทำงานต่อไป โดยงานจัดขึ้นที่ LD Systems Pro-Audio Center. ถ. รัชดาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
ติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงแบรนด์ LD SYSTEMS ได้ที่ www.facebook.com/LDSystemsinThailand

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *