NEXO ON THE ROAD

งานสัมมนา ในวันนี้ 12 ก.ค. 62 เริ่มเวลา 13.00-17.00 น ณ ห้องประชุมประจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

” เทคนิคการใช้ระบบเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มทุน “

ข่าวดีสำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ สามารถมาลงทะเบียนที่หน้างานและเข้าร่วมสัมมนา ได้..ฟรี… โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังมีทัวรืไปในจังหวัดต่างๆ ดูสถานที่ตามโปสเตอร์งานเลยครับ จัดโดย Fuzion Far East Ltd

Post Author: sathitk