Pro Audio Course 2020-21

Yamaha Pro Audio Thailand by Audioversity จัดโปรแกรมน่าสนใจให้กับทุกท่านได้เพิ่มเติมความรู้ พัฒนาทักษะในงานระบบเสียง โดยมีวันเวลา หัวข้อให้เลือกตามความสนใจ ในช่วงนี้ที่มีการระบาดของ Covid 19. การอบรมจะเป็นแบบ Online

Post Author: sathitk