SHURE ADVANCED RF SEMINAR &AXIENT DIGITAL LAUNCHING

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท มหาจักรดีเว ลอปเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดงาน SHURE ADVANCED RF SEMINAR & AXIENT DIGITAL LAUNCHING ที่ Mahajak Hall โดยมีทีมวิทยากรรับเชิญพิเศษจาก SHURE ASIA คือ  Mr. Andy Chan ตำแหน่ง Senior Manager, Technical Marketing and Marketing Operations และ Mr. Andy Fong ตำแหน่ง Senior Manager, Pro Audio มาให้คำแนะนำและตอบคำถามต่างๆ กับผู้ที่เข้าร่วม งานครั้งนี้

41 42 43 44 ภายในงานได้มีการแนะนำการใช้งานในเรื่อง เทคนิคในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของไมโครโฟนไร้สาย รวมทั้งเปิดตัว Digital Wireless Microphone รุ่นใหม่ล่าสุดคือ SHURE AXIENT DIGITAL โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างหลากหลาย เช่น กลุ่ม Sound Engineer, กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการเช่าเครื่องเสียง PA, กลุ่มคนทำงานทาง ด้านระบบสื่อสาร Broadcasting และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างก็ให้ความสนใจทั้งเรื่องของเทคนิค และข้อมูลตัวสินค้า โดยสอบถามข้อมูล และข้อสงสัยต่างๆ สำหรับการใช้งานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเว ลอปเมนท์ จำกัด โทร. 02-2560020-9 หรือ www.mahajak-pro.com

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *