SHURE ULX-D™ DIGITAL WIRELESS SYSTEMS : Professional Installed Wireless Sound

ULX-D Digital Wireless ให้ความคมชัดของเสียงในแบบดิจิตอล ด้วยมาตรฐานขนาด 24-bit พร้อมด้วยระบบการรับ-ส่งสัญญาณ RF ที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานที่ต้องการคุณภาพของเสียงอย่างแท้จริง เพิ่มความสามารถในส่วนของ Hard Ware ที่ชาญฉลาด ซึ่งรวมนวัตกรรมกับเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายไว้ในโซลูชั่นเดียวกัน อีกทั้งยังสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรมสำหรับการจัดการ และควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ULX-D ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมต่อการใช้งาน ทั้งใน บริษัท, สถาบันการศึกษา, ห้องประชุม หรือสถานที่ใช้เป็นศูนย์กลางของการประชุม…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด โทร. 02-256-0020-9 หรือ www.mahajak-pro.com

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *