VC GROUP

มากกว่า 15 ปี ในการทำงานอยู่ที่ VC GROUP และมีพี่ๆอีกไม่น้อยที่ทำเกิน 20-30 ปี เป็นเครื่องการันตีเรื่องความมั่นคงในชีวิต พี่ ป้า น้า อา มีลูกบอกลูก มีหลานบอกหลาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา #โอกาศดีๆไม่ได้มีเสมอไป ? ?
www.vichai1983.co.th

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *