Yamaha Pro Audio Thailand 

 

Yamaha Pro Audio Thailand จัดงานสัมมนาความรู้ด้านระบบเสียง 5 หัวข้อใหญ่ในปี 2560

Training Course 2017 : 26 July 2017 Basic PA and Sound reinforcement ลงทะเบียน > https://goo.gl/forms/OYx1BfrlO2VCL4fv1

23 August 2017 Digital Mixer Hands on ลงทะเบียน > https://goo.gl/forms/RN01DVfmzUEdulxs2

13 September 2017 TF Rack Hands on ลงทะเบียน > https://goo.gl/forms/aoV2oWHpjvg2Rok12

22 November 2017 Digital sound network with MTX processor ลงทะเบียน > https://goo.gl/forms/WotHpJ0a7SaI6iy32

20 December 2017 Pro Recording with Cubase Pro ลงทะเบียน > https://goo.gl/forms/OQiEnYzwmbXueyyu2

การลงทะเบียน… 1. ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการ พร้อมลงทะเบียนที่ URL ตามหัวข้อสัมมนา… 2. สำรองที่นั่ง 091-557-8108, ชำระเงินทางธนาคาร 300 บาท และเก็บหลักฐานไว้ (ทีมงานไม่สะดวกรับชำระหน้างาน) ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์  ชื่อบัญชี : บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด เลขที่บัญชี 026-1-06963-6 หลังชำระเงินแล้ว โปรดส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ (ไทย – Eng), ที่อยู่หลักสูตร และวันที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา… 3. ส่งรายละเอียด –  หลักฐานการชำระเงิน , ชื่อสกุล , ที่อยู่ , เลขบัตรประชาชน เพื่อยืนยัน และออกใบเสร็จ มาที่อีเมล์ suparerk.r@yamaha.co.th หรือสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-215-2626-39 ต่อ 1523…

Post Author: sathitk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *